Första Hjälpen till psykisk hälsa

Kommande utbildningar


Vuxenprogrammet 2 tillfällen, digital:

2 block 09.00-16.00 (zoom)

29 januari samt den 5 februari 2024


Ungdomsprogrammet 4 tillfällen digitalt:

4 block kl 17.00-21.00 (zoom)

 

Äldreprogrammet 4 tillfällen digitalt:

4 block kl 18.00-21.00


PRIS: 3 590 kr ex moms


Om ni vill ha en utbildning för företaget eller en speciell grupp, kontakta oss för offert och mer information. Vi reser på hela Sverige.


Avbokningsvillkor: 10 dagar innan kursstart.

Deltagarantal: 4-20 stycken

Digital utbildning genomförs via zoom - lärarledd


Fysisk utbildning genomförs på plats hos beställare enligt överenskommelse eller på Varuvägen 9, Älvsjö, Stockholm.

I priset ingår en enklare lunch samt kaffe fm och em


Inga prov eller andra tester genomförs. För digital utbildning behövs mikrofon och kamera i dator för att kunna delta. 


Eventuell litteratur måste returneras om programmet inte fullföljs. Närvaro krävs under alla timmar för att få kursbevis från NASP vid Karolinska Institutet.


Vad säger våra deltagare? Läs några av alla reflektioner.


Varför Mental Health First Aid?


 • För att rädda liv och inge hopp
 • Många lider utan kunskap om att hjälp finns att få
 • Äldres psykiska ohälsa och depressioner diagnostiseras ofta felaktigt som normala åldersrelaterade problem
 • Ungdomar som inte får hjälp i tid riskerar att drabbas av psykiskt lidande senare i livet
 • Förebygga psykisk ohälsa och påskynda tillfrisknande
 • Stödja, trösta och hjälpa en person som visar tecken på psykisk ohälsa
 • Öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa
 • Förebygga fördomar och minska missförstånd runt psykiksa sjukdomar. 


Vi lär bland annat ut 


 • Handlingsplanen BLEUS
 • Tecken,  symptom och riskfaktorer kring psykiska sjukdomar och kristillstånd
 • Hur du bäst tar kontakt, lyssnar och vägleder

Vi vänder oss bland annat till:

 • Allmänheten - vem som helst över 18 år kan lära sig 
 • Anhöriga till personer med psykisk ohälsa
 • Organisationer, föreningar och rörelser (ex scouter, idrott, dagverksamheter o s v)
 • Stora som små företag med anställda som möter kollegor eller kunder
 • Personal inom HR, skyddsombud
 • Kommuner, ex förskola och skola, fritidsverksamhet, omsorg, hemtjänst, vård och liknande
 • Sjukvård och räddningstjänst
 • Privata aktörer inom vård, skola och omsorg
 • Seniorboenden
 • Personal i publika och offentliga miljöer


Vad säger våra deltagare? Läs några av alla reflektioner.

FÖRSTA HJÄLPEN till psykisk hälsa - en livsviktig utbildning


De flesta känner till att Första hjälpen handlar om att kunna rädda liv vid olyckshändelser eller sjukdom, att exempelvis kunna ge hjärtlungräddning vid hjärtstopp. På samma sätt finns det en handlingsplan vid psykisk ohälsa. Den hjälpen syftar på samma sätt till att rädda liv genom att öka kunskaperna om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. 


Det är många som mår dåligt. 20-40% av Sveriges befolkning uppger att de lider av någon form av psykisk ohälsa. Att inte känna välbefinnande, sakna resurser till att hantera vardagslivets normala motgångar eller inte känna att livet är meningsfullt kan vara mycket tungt. Psykisk ohälsa debuterar ofta i ungdomsåren. 


Ju tidigare man upptäcker psykisk ohälsa ju bättre är möjligheten till tillfrisknande och återhämtning. Oavsett vad man drabbas av är värdet av att inge hopp och skapa trygghet högt. 


Kursuppläggen är desamma på alla tre inriktningar. Det är vid varje tillfälle instruktörer som är utbildade och certifierade av NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention av psykisk ohälsa) vid Karolinska Institutet.


Utöver föreläsningar ingår kurslitteratur, träningsmoment, gruppövningar och filmer som åskådliggör situationer på ett väldigt bra sätt. 


Utbildningen är komplett, är standardiserad och vi får alltid mycket höga betyg för genomförande. 


TRE OLIKA UTBILDNINGAR

Ungdom


En utbildning som vänder sig till dig som möter barn och ungdomar i vardagen på ditt jobb, på fritiden eller som anhörig. 


Nästa utbildninigstillfälle:

Fyra tillfällen à 4 h

11, 18, 25 och 2 okt 2023

17.00-21.00

online


16 utbildningstimmar

Vuxen


En utbildning för den som möter vuxna i sin vardag. På jobbet, som anhörig eller bara vill ha kunskapen som en trygghet. Programmet kallas också standardprogrammet.


Nästa utbildningstillfälle: 

2 block à 6 h

29 jan samt 5 feb 2024

09.00-16.00

Digital via zoom


12 utbildningstimmar.

Äldre


Programmet vänder sig till dig som möter äldre i din vardag. Det kan vara i ditt arbete men lika gärna som anhörig. 


Mer än någonsin behövs stöd till de äldre som är hårt drabbade av pandemin.Nästa utbildningstillfälle

På förfrågan

12 utbildningstimmar

Våra instruktörer är  utbildade i MHFA vid Karolinksa Institutet


Victoria Reuithe - Ekfelt Management

har arbetet med hälsa, friskvård och välmående under lång tid. Som instruktör i Mental Health First Aid är hennes roll är bl a att förmedla kunskap och utbilda Första Hjälpare till psykisk hälsa. 

Föreläsning


En föreläsning om psykisk ohälsa där du får kännedom och BLEUS, handlingsplanen som räddar liv. Vad gör man när personen inte vill ha hjälp, vilka hinder ligger ivägen? Vad är skillnaden på psykisk ohälsa, besvär och psykisk sjukdom? Det och mycket mer under några timmar då du också kan ställa frågor.


Boka en skräddarsydd föreläsning

Digitalt eller på plats hos er