Om

OM OSS

SÄKERHETSSPECIALIST I PUBLIKA OCH OFFENTLIGA MILJÖER


Ett köpcentrum är som ett samhälle i miniatyr. Här rör sig alla sorters människor och under ett år har i princip ”hela Sveriges befolkning” passerat genom fastigheten. Det innebär att allt det som händer i samhället i stort sett även kan inträffa i det enskilda köpcentrumet. En god beredskap vid tillbud, incidenter och kriser kan vara avgörande för hur stor konsekvensen av det som inträffar blir.


Nu är medvetenheten hos allmänheten större än någonsin. Vi matas dagligen

av nyheter och inget tycks vara omöjligt längre. När en incident inträffar, vare sig det är ett mindre tillbud eller en mer omfattande händelse är det viktigt att det finns en krisberedskap som alla berörda känner till och som man snabbt kan ta fram och arbeta efter. Vi ser till att arbetet med det strategiska säkerhetsarbetet blir en naturlig del av din vardag. 


Vare sig du representerar ett köpcentrum, ett företag eller en bostadsrättsförening så får du ta del av vår breda erfarenhet och våra kunskaper från tidigare projekt. Vår spetskompetens och rådgivning anpassas till exakt dina behov och önskemål. Vår kunskap är till din fördel.

Ligg steget före och ta hjälp av oss.