Bilder brand i höghus

Brand i höghus


I början av 2020 var vi delaktiga i en övning tillsammans med blåljusenheterna, polis ambulans och räddningstjänst. En brand hade uppstått på våningsplan 12 och i samband med det skadades en mängd människor i olika delar av byggnaden. Övningen gick ut på att öva i trånga, svårtillgängliga utrymmen med tung utrustning.  En av våra uppgifter var att så verklighetstroget som möjligt ge skademarkörerna en så realistisk sminkning som möjligt.