Ann-Sofie Ljungfelt

Ann-Sofie Ljungfelt


Ann-Sofie Ljungfelt som äger och driver Ekfelt Management AB har lång erfarenhet av säkerhetsarbete i branschen. Hon har jobbat med både praktiskt och strategiskt säkerhetsarbete sedan 1992. Under åren har hon vidareutbildat sig parallellt med praktiskt arbete och 2011 var hon den första kvinnan i Norden som tog en CPP certifiering (Certified Protection Proffessional).


Ann-Sofie arbetar i huvudsak med strategiskt säkerhetsarbete i publika och offentliga miljöer som exembevis köpcentrum. Men hon har även varit med och skapat säkerhetsstrategier för planerade fastighetsprojekt.


Utbildning av centrumchefer, krishanteringsteam, ledningsgrupper tillhör vardagen. På senare tid har även säkerhetsfrågor blivit en allt viktigare punkt hos bostadasrättsföreningar. Järvastaden är ett bra exempel på bra säkerhetsarbete och planering vid nybyggnad och utveckling av nya områden.  

 - Årets säkerhetsperson 2014

 - Årets säkerhetschef 2014


 ASIS första kvinnliga ordförande 2014 Nominerad till

Årets säkerhetskonsult 2013