Victoria Reuithe

Telefon: 076-101 43 03 - E-post: info@ekfelt.se


Frågor som rör administration, hemsida, ekonomi, samarbeten med mera - kontakta Victoria. 

Victoria ReuitheVictoria har jobbat med hälsa och friskvård under många år. Hon är Helath- och Safety coordinator hos Ekfelt och är är bland annat ansvarig för utbildningar i första hjälpen. Givetvis är hon delaktig i alla de krisövningar som vi genomför. 


- Första Hjälpen till Psykisk Hälsa. Certifierad i Karolinska Institutets alla program; Ungdom-, Vuxen- och Äldreprogrammet. (Utbildad hos Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention vid Karolinska Institutet)


- Grundutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare enligt HLR Rådets riktlinjer.


- Grundutbildning fysisk Första Hjälpen enligt HLR Rådets riktlinjer.


Utbildningarna följer HLR Rådets riktlinjer och genomförs hos företag och organisation för medarbetare. För de som önskar specialanpassas utbildningarna, exempelvis med el- och kylolyckor.


Vid sidan av alla utbildningar håller Victoria uppskattade föreläsningar. Hon har mångårig kunksap kring hur psykisk och fyskisk hälsa/ohälsa hänger ihop.


Engagemanget kring dessa livsviktiga utbildningar är högt. På fritiden arbetar Victoria ideellt för Röda Korset som instruktör och genomför utbildldningar i Första Hjälpen.

 

Kontakta Victoria om ni vill lyfta ämnet psykisk hälsa med en värdefull föreläsning, digital eller fysiskt hos er. Upplägg och tidsåtgång varierar efter önskemål.