Victoria Reuithe

Victoria Reuithe

Telefon: 076-101 43 03 - E-post: info@ekfelt.se


Frågor som rör administration, hemsida, ekonomi, samarbeten med mera - kontakta Victoria. 

Victoria är bland annat ansvarig för utbildningar kring hälsa och friskvård. Hon är instruktör och genomför utbildningar:


- Första Hjälpen för psykisk hälsa. Certifierad i alla program; ungdom, vuxen och äldre. (Utbildad av NASP, Karolinska Institutet)


- Grundutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare enligt HLR Rådets riktlinjer.


- Grundutbildning fysisk Första Hjälpen enligt HLR Rådets riktlinjer.


- Trauma Tapping - Föreläsningar om en teknik som kan lindra stress, ångest och oro. 


Vid sidan av utbildningar håller Victoria uppskattade föreläsningar. Hon har mångårig kunksap kring hur psykisk och fyskisk hälsa/ohälsa hänger ihop.